MoRe plynojemu KOP - 2. etapa

Výroba a montáž nosné OK a opláštění zvonu plynojemu s průměrem Ø 69 400 mm, celkovou hmotností přesahující 700 tun a objemem 50 000 m3 sloužícího k homogenizaci a částečné akumulaci zachycovaného konvertorového plynu z Třineckých železáren, a.s. Součástí díla bylo mimo jiné dodáni 64 ks dolních a 32 ks horních vodících kladek, dodávka a montáž vstupního potrubí plynu v nádrži DN 1800 a výstupního potrubí plynu v nádrži DN 1200 vč. provedení všech nezbytných zkoušek pro bezpečné uvedení do provozu.