Čerpání dotací

Projekt

Automatizace a digitalizace výroby firmy Dirigere servis s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je digitální transformace společnosti, kde dojde k pořízení nových technologických zařízení, připravených na Průmysl 4.0, propojených obousměrnou komunikací na FIS propojeným modulem výroba. Jedná se o svařovací systém, vrtací linku, pálící technologii a tryskací stroj.

Revitalizace Střediska ocelové konstrukce Třinec společnosti Dirigere servis s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je modernizace administrativních a výrobních prostor v rámci areálu Střediska ocelové konstrukce v Třinci. Součástí projektu je demolice budov a následná výstavba dvou objektů: nové administrativní budovy a výrobní budovy.

Pořízení mechanizace pro rozvoj firmy Dirigere servis s.r.o. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006718 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení nových strojů potřebných pro rozvoj firmy na trhu. Pořizováno bylo klíčové strojní vybavení pro rozvoj firmy, a to především stavební stroje.