Reference

Oprava jeřábové dráhy kbelíkového jeřábu VP č.4

Demontáž stávající OK, výroba nové ocelové konstrukce včetně montáže nové.

Oprava ohřívače větru OV č. 41

Výměna pláště ohřívače větrů, včetně poškozeného zdiva, výměna potrubí topného plynu. Vše včetně provedení příslušných NDT, funkčních zkoušek a nových nátěrů.

EVRAZ Vítkovice - OK pro přeložky

Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro přeložky tras inženýrských sítí (silno-slaboproud, provozní voda, cirkulační voda, plyn) rozdělené do 13 úseků o celkové délce trasy 810m. Realizace opláštění trapézovým plechem TR 40S/160/0,75mm o celkové výměře cca 3 800m2.

MoRe plynojemu KOP - 2. etapa

Výroba a montáž nosné OK a opláštění zvonu plynojemu s průměrem Ø 69 400 mm, celkovou hmotností přesahující 700 tun a objemem 50 000 m3 sloužícího k homogenizaci a částečné akumulaci zachycovaného konvertorového plynu z Třineckých železáren, a.s. Součástí díla bylo mimo jiné dodáni 64 ks dolních a 32 ks horních vodících kladek, dodávka a montáž vstupního potrubí plynu v nádrži DN 1800 a výstupního potrubí plynu v nádrži DN 1200 vč. provedení všech nezbytných zkoušek pro bezpečné uvedení do provozu.

Výměna potrubí HKV 2xDN200 Š40–Š41

Oprava potrubí horkovodu, Karviná.

Stabilizace pravého břehu VT Olše

Výstavba ŽB opěrné zdi, opevnění nad ŽB opěrnou zdí kamennou rovnaninou, opevnění náběhu lomovým kamenem, terénní úpravy nad zdí, náhradní výstavba keřů a stromů.
Realizace stevebních prací pro zajištění stabilizace pravého břehu vodního toku Olše v areálu Třineckých železáren a.s. ochrannou železobetonovou opěrnou zdí a opevněním z lomového kamene proti stoupající boční erozi při povodňových průtocích a zvýšení protipovodňové ochrany. Součástí realizace bylo také provedení náhradní výsadby.

Jeřábová dráha pro sklad kontislitků

Nová jeřábová dráha pro venkovní portálový jeřáb.

Rekonstrukce střechy spojité tratě I.pořadí

Zesílení střešních vazníků a realizace nové skladby střešního pláště. Součásti byla dodávka a montáž nového světlíku, boční opláštění stěn objektu s prosvětlením, odvodnění střechy, nový hromosvod a nový záchytný bezpečnostní systém střechy.

Demontáže zařízení OV 61 a OV 62

Demolice objektů ohřívačů větru OV61 a OV62.

Rekonstrukce střechy spojité tratě II.pořadí

Zesílení střešních vazníků a realizace nové skladby střešního pláště. Součástí realizace byla i dodávka a montáž nového světlíku, boční opláštění stěn objektu s prosvětlením, odvodnění střechy, nový hromosvod a nový záchytný bezpečnostní systém střechy.