O nás

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AREÁLU FIRMY DIRIGERE SERVIS s.r.o.

Společnost DIRIGERE SERVIS s.r.o. vznikla 24.června 2013, od října roku 2019 je společnost vlastníkem areálu v Třinci u průmyslové zóny, v kterém provozuje Středisko ocelových konstrukcí. Zakoupení areálu byl velmi důležitý milník v historii firmy a zároveň první krok k zahájení revitalizace celého střediska.

Zakoupením divize ocelových konstrukcí firma rozšířila portfolio firmy o důležitou sekci a tím zefektivnila možnosti a nabídku prací, kde může o něco více konkurovat ostatním firmám, tudíž větší možnost pracovních příležitostí a úbytku subdodávek.

Cílem projektu byla celková revitalizace areálu a vytvoření příznivějších podmínek pro zaměstnance. Nová administrativní budova bude novým reprezentativním sídlem firmy a pohodlným zázemím jak pro pracovníky THP, tak pro zaměstnance v dělnických profesích, kteří zde budou mít komfortní sociální zázemí pod jednou střechou a také řádně vytápěné skladovací prostory a dílny.

Nová výrobní hala je vytápěná, prosvětlená a umožní lepší dostupnost kamionovou dopravou, pohodlnější a časově efektivnější vykládku materiálu (jeřábem shora), lepší uspořádání technologií, resp. lepší logistiku v celém areálu a toto všechno je předpokladem pro důležitý aspekt splnění zvýšení bezpečnosti pracovníků a pracovního prostředí.

Díky projektu bylo možné realizovat další rozvojové záměry střediska – automatizace a digitalizace výroby. V rámci automatizace a digitalizace byly do nové haly pořízeny moderní technologie, což přinese zefektivnění výroby, snížení nákladů na kooperace, zvýšení výrobní flexibility a konkurenceschopnosti.

Stavba byla zahájena 21.6.2021 a probíhala ve 2 etapách.

-        V první etapě byla stavba výrobní haly, následně instalace technologie a uvedení haly do zkušebního provozu.

-        Druhá etapa obsahovala stavbu administrativní budovy a zpevněných ploch.

1.6. 2023 jsme slavnostním přestřižením pásky, 10 let od založení firmy DIRIGERE SERVIS s.r.o., otevřeli nové, vlastní sídlo a oficiálně se firma může pyšnit tímto nádherným zázemím.

 

Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022, ČSN EN 1090-2:2019, ČSN 73 2603:2011 a osvedčení řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1:2012.

Firma přistupuje ke každé zakázce individuálně a jejím know-how jsou především její zaměstnanci.