Slavnostní otevření areálu firmy DIRIGERE SERVIS s.r.o.

Společnost DIRIGERE SERVIS s.r.o. vznikla 24.června 2013, jako druhá v pořadí za firmou Polanský s.r.o. Firmy nejen, že mají společného vlastníka, ale také dlouhodobě a úzce spolupracují, doplňují navzájem své činnosti, technologie či mechanizaci.  Každá z nich má podobné zaměření s tím, že firma Dirigere servis, s.r.o. se specializuje na recyklační středisko a ocelové konstrukce.

Mezi další činnosti firmy patří stavební činnost, demolice, zemní práce, projektová činnost, inženýrské sítě.

Od října roku 2019 je společnost vlastníkem areálu v Třinci u průmyslové zóny, v kterém provozuje Středisko ocelových konstrukcí. Zakoupení areálu byl velmi důležitý milník v historii firmy a zároveň první krok k zahájení revitalizace celého střediska.

Zakoupením divize ocelových konstrukcí firma rozšířila portfolio firmy o důležitou sekci a tím zefektivnila možnosti a nabídku prací, kde může o něco více konkurovat ostatním firmám, tudíž větší možnost pracovních příležitostí a úbytku subdodávek.

Cílem projektu byla celková revitalizace areálu a vytvoření příznivějších podmínek pro zaměstnance. Nová administrativní budova bude novým reprezentativním sídlem firmy a pohodlným zázemím jak pro pracovníky THP, tak pro zaměstnance v dělnických profesích, kteří zde budou mít komfortní sociální zázemí pod jednou střechou a také řádně vytápěné skladovací prostory a dílny.

Nová výrobní hala je vytápěná, prosvětlená a umožní lepší dostupnost kamionovou dopravou, pohodlnější a časově efektivnější vykládku materiálu (jeřábem shora), lepší uspořádání technologií, resp. lepší logistiku v celém areálu a toto všechno je předpokladem pro důležitý aspekt splnění zvýšení bezpečnosti pracovníků a pracovního prostředí.

Díky projektu bylo možné realizovat další rozvojové záměry střediska – automatizace a digitalizace výroby. V rámci automatizace a digitalizace byly do nové haly pořízeny moderní technologie, což přinese zefektivnění výroby, snížení nákladů na kooperace, zvýšení výrobní flexibility a konkurenceschopnosti. 

Stavba byla zahájena 21.6.2021 a probíhala ve 2 etapách.

  • V první etapě byla stavba výrobní haly, následně instalace technologie a uvedení haly do zkušebního provozu.
  • Druhá etapa obsahovala stavbu administrativní budovy a zpevněných ploch.

1. 6. 2023 jsme slavnostním přestřižením pásky, po deseti letech od založení firmy DIRIGERE SERVIS s.r.o., otevřeli nové, vlastní sídlo a oficiálně se firma může pyšnit tímto nádherným zázemím.