Základy technologického zařízení zušlechťovací linky č.2

Základové konstrukce pro technologie, zušlechťovací linka TŽ, a.s.