Stabilizace pravého břehu VT Olše

Výstavba ŽB opěrné zdi, opevnění nad ŽB opěrnou zdí kamennou rovnaninou, opevnění náběhu lomovým kamenem, terénní úpravy nad zdí, náhradní výstavba keřů a stromů.
Realizace stevebních prací pro zajištění stabilizace pravého břehu vodního toku Olše v areálu Třineckých železáren a.s. ochrannou železobetonovou opěrnou zdí a opevněním z lomového kamene proti stoupající boční erozi při povodňových průtocích a zvýšení protipovodňové ochrany. Součástí realizace bylo také provedení náhradní výsadby.