Rekonstrukce střechy spojité tratě I.pořadí

Zesílení střešních vazníků a realizace nové skladby střešního pláště. Součásti byla dodávka a montáž nového světlíku, boční opláštění stěn objektu s prosvětlením, odvodnění střechy, nový hromosvod a nový záchytný bezpečnostní systém střechy.