Poptávka online


* povinné položky


Recyklace

Likvidaci stavebního a demoličního odpadu provádíme vždy v souladu s platnou legislativou, zejména dle ustanovení zákona o odpadech a příslušných vyhlášek v platném znění.

Vhodné demoliční odpady v maximální míře recyklujeme a využíváme přímo v místě demolice.

Nabízíme:

  • třídění a drcení stavební a demoliční suti
  • třídění a drcení hornin a nerostů


© 2013 – 2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign